Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την μετεγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο "2" του Συγκροτήματος "Α" της Πανεπιστημιούπολης Γάλλου, στο Ρέθυμνο. Ενδεικτικά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 στο Τμήμα φοιτούσαν πάνω από 1000 προπτυχιακοί και 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Το Τμήμα προσφέρει μαθήματα σε τέσσερις θεματικές περιοχές :

  • Οικονομική Θεωρία και Ποσοτικές Μέθοδοι
  • Οικονομική των Επιχειρήσεων
  • Πολιτική Οικονομία - Ιστορία - Ανάπτυξη
  • Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Οι φοιτητές διδάσκονται επίσης τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα Αγγλικών για Οικονομολόγους.

Για τους αποφοίτους του Τμήματος υπάρχουν εργασιακές ευκαιρείες σε ένα ευρύ φάσμα δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, όπως σε τράπεζες και στον ευρύτερο οικονομικό τομέα, σε λογιστικές επιχειρήσεις, σε δημοτικές επιχειρήσεις, σε μη κυβερνητικούς φορέις, σε ερευνητικά κέντρα, σε τουρισιτκές δραστηριότητες, στη δημόσια διοίκηση και σε εταιρείες επιχειρήσεων.