Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Φ.Κ.Σ.) προήλθε ιστορικά από τους κόλπους της ενιαίας Φιλοσοφικής Σχολής (1977-1983) και ιδρύθηκε μαζί με τα άλλα Τμήματα της σημερινής Φιλοσοφικής Σχολής με το Π.Δ. 103, το 1983.

Το τμήμα έχει ως αποστολή του:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει τη Φιλοσοφία, τις Κοινωνικές Επιστήμες και την Παιδαγωγική Επιστήμη με την ακαδημαϊκή διδασκαλία και έρευνα.
 • Να παρέχει στον πτυχιούχο του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή του για την επιστημονική και την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Επαγγελματικές Δυνατότητες Πτυχιούχων

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής και έχουν, καταρχήν, τις δυνατότητες απασχόλησης ενός φιλολόγου:

 • Καθηγητές/Εκπαιδευτές σε διάφορες Σχολές (Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., Σχολή τουριστικών Επαγγελμάτων, Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυνομίας, Σχολή Νοσηλευτικής κά.)
 • Καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτική), χωρίς την υποχρέωση να κατέχουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
 • Σε εργασίες με φιλολογικό περιεχόμενο: επιμέλεια βιβλίων, μετάφραση κά.
 • Σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία
 • Σε Εφημερίδες και περιοδικά
 • Σε εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς (εκδόσεις, επιμέλεια εκδόσεων)
 • Σε Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα

Επιπλέον, ανάλογα με την κατεύθυνση των σπουδών τους και στο πλαίσιο της διεπιστημονικής τους κατάρτισης (μετά από μεταπτυχιακές σπουδές) μπορούν να εργασθούν:

 • Ως Σύμβουλοι Αγωγής στα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλους κρατικούς φορείς, καθώς και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ως Κοινωνιολόγοι
 • Σε Ιδρύματα προστασίας του παιδιού
 • Σε Κέντρα Ερευνών