Το έργο μας…

Η ΠΑΣΠ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ως πρώτη δύναμη στο τμήμα για ακόμη μια φορά αποδεικνύει ποιοι αγωνίζονται και παλεύουν για τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των φοιτητών. Ως η μόνη υπεύθυνη φοιτητική παράταξη στο Ρέθυμνο δεν υπεκφεύγει να παρουσιάσει στους φοιτητές το σημαντικό και πλούσιο έργο αλλά και την αξιοζήλευτη προσφορά της στο τμήμα σε αντίθεση με τις υπόλοιπες παρατάξεις οι οποίες κάνουν τουρισμό.

Ως ΠΑΣΠ Ψυχολογίας λοιπόν Επιτύχαμε::

 

 • 1.      Την διεξαγωγή δεύτερων κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο για το υποχρεωτικό και βαρύτητας μάθημα των Αγγλικών.
 • 2.      Τα σεμινάρια και τα εργαστήρια να μη θεωρούνται επιλεγόμενα μαθήματα. Με την πρόταση αυτή άνοιξαν θέσεις για τους φοιτητές που είχαν ουσιαστική ανάγκη προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό εργαστηρίων και σεμιναρίων για να πάρουν πτυχίο.
 • 3.      Καταφέραμε τη δημιουργία δεύτερου τμήματος σεμιναρίου λόγω αυξημένης προσέλευσης φοιτητών.
 • 4.      Την ανάρτηση των βαθμολογιών με τον Α.Μ. (Αριθμό Μητρώου) και όχι με ονοματεπώνυμο του φοιτητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • 5.      Προτείναμε το υποχρεωτικό μάθημα της Μεθοδολογίας Ι να διδάσκεται και στα δύο εξάμηνα. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε και αναμένουμε να υλοποιηθεί εφόσον προς το παρόν δεν υπάρχει επαρκές διδακτικό προσωπικό να καλύψει το μάθημα. Πρόκειται για ένα από τα πιο βασικά μαθήματα του τμήματος καθώς είναι προαπαιτούμενο για την πλειοψηφία των μαθημάτων.
 • 6.      Τη ΔΩΡΕΑΝ παροχή σημειώσεων των καθηγητών προς τους φοιτητές του τμήματος. Πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε για το αναφαίρετο δικαίωμα των φοιτητών για δημόσια και δωρεάν παιδεία.
 • 7.      Την αύξηση σεμιναρίων και εργαστηρίων σε πάνω από 6 και 6 που είναι το ελάχιστο.
 • 8.      Την προσφορά ανά εξάμηνο διαφορετικών επιλεγόμενων από τη λίστα επιλεγόμενων μαθημάτων που καταγράφονται στον οδηγό σπουδών. Στοχεύουμε στα 4 έτη φοίτησης να έχει προσφερθεί η πλειοψηφία των επιλεγόμενων μαθημάτων.
 • 9.      Τη δημιουργία ειδικού πίνακα τόσο για ζητήματα που αφορούν το σύλλογο όσο και για τις βαθμολογίες της εξεταστικής.
 • 10.  Την άμεση ενημέρωση για τα συνέδρια που διενεργούνται ανά την Ελλάδα.
 • 11.  Την ύπαρξη ανακοινώσεων για την ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων, μεταπτυχιακών και άλλων ενημερώσεων που αφορούν τα τρέχοντα ζητήματα του τμήματος.
 • 12.  Τη διεξαγωγή ημερίδων με θέματα «Ναρκωτικά Και Νέοι» και «Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στους νέους».
 • 13.  Τη δημιουργία ειδικού χώρου στην ιστοσελίδα του τμήματος που να παραπέμπει σε ενημέρωση σχετικά με τη δράση, τις αποφάσεις και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • 14.  Παράταση προγράμματος αμειβόμενης πρακτικής άσκησης μέχρι το 2014.
 • 15.  Παραμονή του Τμήματος Ψυχολογίας στο Ρέθυμνο.
 • 16.  Όλοι οι διδάσκοντες να τηρούν το πλαφόν το 25 ατόμων όπως αναγράφεται στον οδηγό σπουδών για την προσέλευση των φοιτητών στα εργαστήρια και τα σεμινάρια
 • 17.  Στα πλαίσια του εφικτού να δημιουργούνται σεμιναριακές εκδηλώσεις έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της επιλογής τους.(π.χ. στο μάθημα της εγκληματολογίας να επισκέπτονται οι φοιτητές δικαστήρια)
 • 18.   Πραγματοποίηση αιμοδοσίας καθώς και την υποβολή του τμήματος στην τοπική κοινωνία με στόχο την κοινωνική ευαισθητοποίηση.