Οι στόχοι του τμήματός μας είναι οι εξής

 • να καλλιεργεί και να προάγει τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια, τα οποία θα του εξασφαλίσουν άρτια κατάρτιση στην επιστημονική και επαγγελματική του σταδιοδρομία.
 • να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της Παιδαγωγικής.
 • να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και την επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.

Eπαγγελματικές προοπτικές

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης χορηγεί ένα ενιαίο πτυχίο, το οποίο παρέχει στον κάτοχό του τη δυνατότητα να διορίζεται ως εκπαιδευτικός λειτουργός παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Ο απόφοιτος του Τμήματος έχει τη δυνατότητα να απασχοληθεί επαγγελματικά σε μια μεγάλη ποικιλία κοινωνικών θεσμών και ιδρυμάτων, όπως σε:

 • • Δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία,
 • • Νηπιαγωγεία ειδικής αγωγής και κέντρα ένταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες,
 • • Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς,
 • • Νοσοκομεία παίδων,
 • • Παιδικές κατασκηνώσεις,
 • • Ξενοδοχεία (τμήματα φύλαξης - απασχόλησης παιδιών),
 • Μουσεία,
 • • Εκδοτικούς οίκους για συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων,
 • • Ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς για παραγωγή παιδικών εκπομπών,
 • • Δήμους και Νομαρχίες (προγράμματα κατάρτισης ή λαϊκής επιμόρφωσης),
 • • Παιδικά χωριά S.O.S.,
 • • Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης,
 • • Ιδρύματα παιδικής πρόνοιας,
 • • Μουσικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια,
 • • Υπηρεσίες, οργανισμούς και ιδρύματα εκπαίδευσης,
 • • Εκπαιδευτικά ιδρύματα προσχολικής αγωγής,
 • • Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης,
 • • Κέντρα Διοίκησης και Εποπτείας της Εκπαίδευσης,
 • • Ερευνητικά Κέντρα Επιστημών Αγωγής.