Ενημερωτικά η Π.Α.Σ.Π. Kοινωνιολογίας, Σαν πρώτη δύναμη στο τμήμα με ποσοστό 32,9 % σεβόμενη την εμπιστοσύνη και την ψήϕο των ϕοιτητών με συνεχή και υπεύθυνη παρουσία σε Δ.Σ και Γ.Σ. πάλεψε και πέτυχε τα εξής:

 

 • -Στις περιπτώσεις όπου τα προεπιλεγμένα μαθήματα κάποιου εξαμήνου συμπίπτουν σε ημερομηνία και ώρα κατά την διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, το πρόγραμμα να ανακοινώνεται έγκαιρα..
 • -Ενεργοποίηση μαθημάτων Υ.Ε.Π και Υ.Ε.Κ. ήδη υπάρχουν στον οδηγό σπουδών παιδαγωγικού χαρακτήρα.
 • -Οι σημειώσεις των μαθημάτων να διανέμονται δωρεάν από τους διδάσκοντες και όχι να στέλνονται σε κάποιο βιβλιοπωλείο ώστε να πρέπει οι ϕοιτητές να πληρώνουν.
 • -Την δικαιότερη κατανομή των κονδυλίων σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, το οποίο θα μπορεί να συνδράμει και στον προϋπολογισμό του τμήματος.
 • -Γ΄ και Δ΄ εξεταστική για όλους τους επανεγγραϕέντες ϕοιτητές.
 • -Η παράδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων να πραγματοποιείται εντός 15 ημερών μετά το πέρας της εξεταστικής και να δίνεται αυστηρά μια παράταση 30 ημερών μόνο για την παράδοση σεμιναρίων..
 • -Να αναγράϕεται στις καρτέλες με τις αναλυτικές βαθμολογίες (και στο site του τμήματος) οι βαθμολογίες των ϕοιτητών και ο μέσος όρος των μαθημάτων τους.
 • -Την αύξηση των μαθημάτων προς αναβαθμολόγηση από 4 σε 6 για να έχουν οι ϕοιτητές την δυνατότητα βελτίωσης του τελικού βαθμού του πτυχίου και αν είναι δυνατόν να καταργηθεί το όριο. Επίσης τα οράματά μας και οι προσπάθειές μας για το τμήμα δεν σταματούν εδώ. Οι εκπρόσωποι της Π.Α.Σ.Π. κοινωνιολογίας θα συνεχίσουν να συμμετέχουν να μάχονται και να διεκδικούν λύσεις στα πάγια προβλήματα του τμήματος αλλά και της παιδείας γενικότερα. Διεκδικούμε : - Όσο αναϕορά τον τρόπο επιλογής των ϕοιτητών στα προσϕερόμενα κάθε εξαμήνου, να γίνεται αυστηρά στην 3η συνάντηση χωρίς εξαιρέσεις και να επιλέγονται 20 με 25 άτομα μέγιστο με προτεραιότητα των μεγαλύτερων ετών χωρίς όμως τον αποκλεισμό των μικρότερων.
 • -Για την καλύτερη εξέταση των ϕοιτητών αλλά και την αποσυμϕόρηση κατά την διάρκεια της εξεταστικής περιόδου να πραγματοποιούνται απαλλακτικές εργασίες στα Υ.Ε.Π. και Υ.Ε.Κ. κατά την διάρκεια του εξαμήνου.
 • -Στην περίπτωση που υπάρχουν ϕοιτητές, οι οποίοι λόγω άγνοιας δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, θεωρούμε απαραίτητο ένα εισαγωγικό σεμινάριο ενημερωτικού χαρακτήρα διότι αυτό θα τους χρειαστεί απαραίτητα στην παρακολούθηση ορισμένων μαθημάτων.
 • -Την άμεση παροχή οδηγού σπουδών στους πρωτοετής ϕοιτητές την στιγμή της εγγραϕής τους.
 • -Να προσλάβει το τμήμα μέλη Ε.Ε.Δ.Ι.Π. για να διδάξουν τα μαθήματα ξένων γλωσσών ,ιταλικά, γερμανικά και γαλλικά τα οποία δεν προσϕέρονται από το ίδιο το τμήμα αναγκάζοντας τους ϕοιτητές να διαμορϕώσουν το πρόγραμμά τους με βάση το πρόγραμμα άλλων τμημάτων.
 • -Διανομή ενός τουλάχιστον δωρεάν συγγράματος ανα ϕοιτητή και ανα μάθημα με την υπόλοιπη βιογραϕία να βρίσκεται στην διάθεση των ϕοιτητών σε πολλαπλά αντίτυπα στην βιβλιοθήκη.
 • -Πενήντα τουλάχιστον αντίτυπα για κάθε βιβλίο στην βιβλιοθήκη για περισσότερη κάλυψη των αναγκών των ϕοιτητών
 • -Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας της γραμματείας ιδιαίτερα σε περιόδους δηλώσεων των μαθημάτων.
 • -Να τηρούνται οι ώρες γραϕείου των καθηγητών και η παραμονή τους τουλάχιστον 3 ημέρες .
 • -Μονιμοποίηση των συμβασιούχων καθηγητών Π.Δ 407/80 και περισσότερες πιστώσεις συμβασιούχων καθηγητών Π.Δ 407/80 .
 • -Πίεση στον ΕΛΚΕ για την καταβολή χρημάτων στους ϕοιτητές που συμμετείχαν και θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης.
 • -Ανάρτηση όλων των σημειώσεων στο internet .
 • -Την κατάργηση του ορίου δήλωσης μαθημάτων για τους επανεγγραϕέντες ϕοιτητές.
 • -Οι ϕοιτητές να εξετάζονται κανονικά στην εξεταστική ανεξάρτητα από το αν έχουν πάρει 5 και πάνω στις εργασίες ορισμένων μαθημάτων.