Την 1η Αυγούστου 2012 κατατέθηκε και υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου το νομοσχέδιο για την παιδεία το οποίο αποτελείται από τροποποιήσεις πάνω στον νόμο της πρώην Υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου (4009/2011). Πιο συγκεκριμένα οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά το διοικητικό μέρος του προηγούμενου νόμου αδιαφορώντας για το ακαδημαϊκό κομμάτι. Άρα στην πραγματικότητα το υπουργείο παιδείας προχωρά σε τροποποιήσεις που εφαρμόζουν πρακτικά το νόμο και οξύνουν τον αυταρχικό, ολιγαρχικό,  επιχειρηματικό αλλά κυρίως τον  αντιακαδημαικό  του χαρακτήρα. Έχοντας ως κορωνίδα των αγώνων μας το συμφέρον των φοιτητών εξ αρχής χαράξαμε μια σταθερή πορεία ενάντια σε όλα τα πειράματα που αφορούν το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο χωρίς να προβάλουμε ένα στείρο «ΟΧΙ». 

ΩΣ ΠΑΣΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ:
- Μια από τις βασικότερες διαφωνίες μας έγκειται τόσο στην ύπαρξη όσο και στον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης.  Αρχικά διαφωνούμε στην αυτή καθεαυτή ύπαρξη του Συμβουλίου καθώς  αποτελεί ένα αυταρχικό ολιγαρχικό και αντιδημοκρατικό όργανο το οποίο σε καμία δεν συμβαδίζει με τα συμφέροντα του φοιτητή.  Επίσης με το να μην διασαφηνίζονται οι αρμοδιότητες μεταξύ Συμβουλίου και Συγκλήτου  δημιουργείται ένα ιδιόμορφο καθεστώς διαρχίας με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος, σύγχυση μη διακριτός ρόλος εξουσιών. Κρίνουμε αντισυνταγματική και αντιδημοκρατική την διαδικασία της επιλογής των εξωτερικών μελών και των εκπροσώπων των φοιτητών στο Συμβούλιο καθώς έπειτα από σειρά αποτυχημένων  προσπαθειών, το Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς την ανάδειξη τους.
- Διαφωνούμε με το να αποτελεί η αξιολόγηση των ιδρυμάτων μοναδικό κριτήριο για την χρηματοδότηση τους. Αντίθετα είμαστε υπέρ μιας αξιολόγησης με ακαδημαϊκά κριτήρια που θα προάγει το πανεπιστήμιο και δεν θα υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο τον ήδη υποβαθμισμένο ρόλο του. Θεωρούμε εξίσου σημαντικό να συμμετέχουν οι φοιτητές τόσο στην εσωτερική όσο και εξωτερική αξιολόγηση , καθώς ο φοιτητής αποτελεί το πιο ζωτικό κύτταρο του πανεπιστημίου.
- Είμαστε αντίθετοι με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», το οποίο επιτρέπει την συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση και μεταβολή της έδρας σχολών και τμημάτων για την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων με πρόφαση την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και απώτερο σκοπό την ενίσχυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Με τις τυχόν συγχωνεύσεις δυσχεραίνεται η θεωρητική, ερευνητική και πρακτική διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία με αποτέλεσμα αφενός  την υποβάθμιση του πτυχίου  και αφετέρου την δυσκολότερη ευόδωση του επαγγελματικού μας αύριο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόθεση για την  μεταφορά του τμήματος της Ψυχολογίας από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο. Υπήρξε μια αποτυχημένη προσπάθεια να φύγει το τμήμα από την Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και να μεταφερθεί στην Σχολή Θετικών Επιστημών στο Ηράκλειο.
- Δεν διαπραγματευόμαστε καμία μείωση της φοιτητικής εκπροσώπησης. Η διαφθορά και διαπλοκή, χάριν των οποίων προβάλλεται η μείωση της, πιστεύουμε ότι χρειάζεται δυο πόλους στους οποίους τον κυρίαρχο ρολό κατέχουν οι καθηγητές. Επομένως, ζητάμε ισομερή κατανομή και αναλογική φοιτητική εκπροσώπηση.
- Κορωνίδα διαφωνίας στο νέο νόμο, αποτελεί η ολική καταστρατήγηση και κατάργηση του ακαδημαϊκού ασύλου. Για εμάς το άσυλο αποτελεί ένα ιερό δικαίωμα, αποτελεί πολιτική και ακαδημαϊκή κατάκτηση αγώνων και απαιτείται η θωράκιση και η υπεράσπισή του. Θεωρούμε ότι το άσυλο έχει ως στόχο την κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας , της επιστημονικής γνώσης και της ελεύθερης διακίνησης ιδεών στο χώρο του πανεπιστημίου.