Στο Tμήμα Φιλολογίας λειτουργεί από το 1993 πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις ειδικότητες της κλασικής, βυζαντινής και νεοελληνικής φιλολογίας, της γλωσσολογίας και του θεάτρου-κινηματογράφου.

Στους φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα ενώ ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του Tμήματος είναι η συνεργασία του με το Iνστιτούτο Mεσογειακών Σπουδών (I.T.E.) που εποπτεύεται από τη ΓΓET.