Το πανεπιστήμιο μέσω των Γραφείων Φοιτητικής Μέριμνας φροντίζει για τη δωρεάν σίτιση, δωρεάν στέγαση και υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών του, σύμφωνα με το νόμο αλλά και την οικονομική δυνατότητα που του παρέχεται από το κράτος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.

Οι ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται φοιτητική ταυτότητα που αποτελεί και δελτίο ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου και δωρεάν συγγράμματα (ΕΥΔΟΞΟΣ), ενώ παράλληλα παρέχονται ποικίλες άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.