Φίλε/η, πρωτοετή,

Mε αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η ΠΑΣΠ Π.Ε. σε συγχαίρει για την είσοδο σας στην σχολή των Κοινωνικών Επιστημών και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα της Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Για όλους εσάς που επιλέξατε συνειδητά το συγκεκριμένο τμήμα ευελπιστούμε το τμήμα να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. Όσο για εσάς που το τμήμα δεν ήταν η πρώτη σας επιλογή, ευελπιστούμε στη πορεία του χρόνου να διαπιστώσετε ότι το ''ταξίδι'' αυτό στο συγκεκριμένο πεδίο και μάλιστα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχει να σας προσφέρει πολλά.

Το τμήμα μας, το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, οργανώνεται ως εξής όσων αφορά στην ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών :

 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης, για το οποίο απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 48 αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα, ήτοι: 44 μαθήματα στην Πολιτική Επιστήμη και συναφή αντικείμενα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα και τον Οδηγό Σπουδών και 4 μαθήματα ξένης γλώσσας.
Για τους φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και μετά ισχύουν τα εξής:
Από το σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου:
Α) 17 μαθήματα είναι υποχρεωτικά (ΥΠΟ),
Β) σε αυτά προστίθενται 4 μαθήματα ξένης γλώσσας,
Γ) 1 μάθημα μπορεί να είναι ελεύθερης επιλογής από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης,
Δ) 26 μαθήματα είναι υποχρεωτικά επιλογής, εκ των οποίων 10 είναι σεμινάρια (YΕΣ) και τα υπόλοιπα 16 είναι παραδόσεις (ΥΕΠ)
Ε) η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική. Η ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας ισοδυναμεί με δυο μαθήματα ΥΕΣ τα οποία αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό ΥΕΣ που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.
Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους προσδιορίζονται επακριβώς τα προσφερόμενα ανά εξάμηνο (χειμερινό και εαρινό) μαθήματα. Στην αρχή κάθε εξαμήνου, και σε προθεσμία που ορίζεται, πρέπει κάθε φοιτητής/τρια να κάνει δήλωση μαθημάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Students Web. Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο έχει ως εξής:


Εξάμηνο φοίτησης
Πλήθος και κατηγορία δηλωθέντων μαθημάτων
Α
5 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά
Β
4 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά+  1 Ελεύθερη Επιλογή από άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου
Γ
4 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά + 1 ΥΕΠ
Δ
4 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά + 1 ΥΕΠ
Ε
4 ΥΕΠ + 2 ΥΕΣ
ΣΤ
4 ΥΕΠ + 2 ΥΕΣ
Ζ
3 ΥΕΠ + 3 ΥΕΣ
Η
3 ΥΕΠ + 3 ΥΕΣ
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές/τριες.
 Αν ένας/μια φοιτητής/τρια δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε θεωρείται ότι δεν θα παρακολουθήσει μαθήματα και συνεπώς δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει τα διδακτικά συγγράμματα που διανέμονται ούτε να συμμετάσχει στις εξετάσεις του εν λόγω εξαμήνου και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτέμβρη.

 

ΠΑΣΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ