Νέε συνάδελϕε πρωτοετή,

Σε καλωσορίζουμε στο Ρέθυμνο, στο πανεπιστήμιο Κρήτης, και συγκεκριμένα στο τμήμα κοινωνιολογίας.Συγχαρητήρια για την εισαγωγή σου στην Ανώτατη Εκπαίδευση! Σίγουρα χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να τα καταϕέρεις, όμως πέτυχες και αυτό είναι που μετράει.

Ίσως νιώθεις άβολα, σαν ψάρι έξω από τα νερά σου, αλλά σε λίγο καιρό θα αποτελεί μια ανάμνηση χαρούμενων στιγμών με τις καινούργιες σου παρέες. Γι ΄ αυτό το λόγο σου παρέχουμε κάποιες χρήσιμες πληροϕορίες για το τμήμα μας και για θέματα τα οποία σε έχουν σίγουρα πανικοβάλλει .θα σε ενημερώσουμε σχετικά με το αντικείμενο της κοινωνιολογίας και τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης που σου προσϕέρει. Αυτό που χαρακτηρίζει την κοινωνιολογία είναι η κοινωνιολογική ϕαντασία.

Η ουσιώδης δηλαδή ικανότητα να μπορεί να σχηματίζει κανείς μια ευκρινή εικόνα για αυτό που συμβαίνει στον κόσμο και αυτό που μπορεί να συμβαίνει στον ίδιο σου τον εαυτό. (mills) Η κοινωνιολογία μας εξοικειώνει με σημαντικά θέματα όπως της παγκοσμιοποίησης, της αλλοτρίωσης, της ανισότητας, της ϕτώχειας , του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας και μας εμπλουτίζει προσωπικά και επιστημονικά με κοινωνική συνείδηση για να συμβάλουμε στην πρόοδο της κοινωνίας και της επιστήμης.

Η σπουδή της κοινωνιολογίας παρέχει την δυνατότητα να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι αϕού έχουμε τις στοιχειώδης γνώσεις για επιστημονική θεώρηση, επαγγελματική αποκατάσταση και επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές αλλά και για διδακτορικό δίπλωμα τόσο στο τμήμα όσο και σε άλλα πανεπιστημιακά τμήματα κοινωνικών επιστημών, Μ.Μ.Ε. , ιστορίας, οικονομίας, ϕιλοσοϕίας, δημόσιας διοίκησης, Π.Τ.Δ.Ε. ,κ. α, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, να διδάξουν κοινωνιολογία και κοινωνικές επιστήμες στην μέση εκπαίδευση, να απασχοληθούν ως σύμβουλοι και παραγωγοί προγραμμάτων κοινωνικού περιεχομένου ,σε υπηρεσίες της Ε.Ε για θέματα κοινωνικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προγραμμάτων και ευκαιριών.

Κλίνοντας αυτό το μικρό κατατοπιστικό εγχειρίδιο θα σας κάνουμε μια μικρή, συνοπτική αναϕορά στο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που πετύχαμε με τις προτάσεις μας όλα αυτά τα χρόνια. Για την απόκτηση του πτυχίου σου πρέπει να συμπληρώσεις τουλάχιστον 8 εξάμηνα σπουδών και να εξεταστείς επιτυχώς σε τουλάχιστον 46 μαθήματα .

Ύστερα από προτάσεις της Π.Α.Σ.Π. κοινωνιολογίας δεν είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, υπάρχουν διασαϕηνιστικά ϕιλάδια για κάθε μάθημα που προσϕέρεται και επίσης προσϕέρονται νέα μαθήματα τα οποία υπήρχαν ανενεργά στον οδηγό σπουδών, πράγματα που γίνονται κατανοητά τώρα αλλά θα τα διαπιστώσετε στην πορεία των σπουδών σας.

Τα 46 μαθήματα αναλύονται ως εξής : 15 υποχρεωτικά(περιλαμβάνονται και 4 επίπεδα ξένης γλώσσας) 16 υποχρεωτικές επιλεγόμενες παραδώσεις του τμήματος, 6 ελεύθερης επιλογής από οποιοδήποτε τμήμα, 6 σεμινάρια, 3 υποχρεωτικά επιλεγόμενα κατεύθυνσης από τα οποία πρέπει να είναι 1 από την Β΄ ένα από την Γ΄ ένα από την Δ΄ κατεύθυνση.

Το τμήμα χωρίζεται στις εξής κατευθύνσεις :

  • Α) κοινωνική θεωρία μεθοδολογίας .
  • Β)κοινωνικός μετασχηματισμός.
  • Γ)πολιτική κοινωνιολογία.
  • Δ)πολιτισμός και κουλτούρα.

Στο Α΄ εξάμηνο σπουδών ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων που μπορείς να δηλώσεις είναι 2 και ο μέγιστος 6.Επειδή όμως είναι πρακτικά δύσκολο μέσα σε 1-2 σελίδες να λυθούν όλες οι απορίες σου, σου συστήνουμε να μην διστάσεις να απευθυνθείς σε μας , τους εκπροσώπους της Π.Α.Σ.Π. κοινωνιολογίας.