Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί αυτόνομα από το ακαδημαϊκό έτος 1983-1984 (ΦΕΚ 48/15-4-1983). Σκοπός του: η διδασκαλία και η έρευνα της εξέλιξης των ανθρωπίνων κοινωνιών με τις μεθόδους της ιστορίας και αρχαιολογίας. Η έμφαση δίνεται στις κοινωνίες που έδρασαν στον ελλαδικό χώρο, αντικείμενο όμως της διδασκαλίας και της έρευνας είναι επίσης η ιστορία και η τέχνη των άλλων ευρωπαϊκών κοινωνιών, καθώς και των λαών της Ανατολικής Μεσογείου.

Το Τμήμα διαθέτει τον παλαιότερο στην Ελλάδα ανεξάρτητο Τομέα Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών. Έχει επίσης την ευθύνη ενός αριθμού αρχαιολογικών ερευνών, από τις οποίες η μεγαλύτερη είναι η ανασκαφή στο χώρο της Αρχαίας Ελεύθερνας.

Μεταξύ των προσωπικοτήτων που συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του Τμήματος, θα πρέπει να αναφερθεί ιδιαίτερα ο Νίκος Σβορώνος, ένας από τους μεγαλύτερους έλληνες ιστορικούς του 20ου αιώνα. Η πρόθεση των πρωτεργατών του Τμήματος ήταν να προσεγγίσει η έρευνα και η διδασκαλία της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας στην Ελλάδα τα θεωρητικά και μεθοδολογικά πρότυπα των πιο έγκυρων ξένων Πανεπιστημίων. Στην στελέχωση του Τμήματος συνέβαλαν και άλλοι ιστορικοί και αρχαιολόγοι με καινοτόμες για την εποχή τους επιστημονικές αντιλήψεις, ανάμεσα στους οποίους ο καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Νικόλαος Ζώης και ο καθηγητής Νεότερης Ιστορίας Βασίλης Κρεμμυδάς, ο οποίος υπήρξε ένα από τα πρώτα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Στη διδασκαλία δύο από τις σημαντικές καινοτομίες που εισήγαγε το πρόγραμμα του Τμήματος ήταν η θέσπιση όλων των μαθημάτων ως υποχρεωτικών κατ'επιλογή και η υποχρέωση των διδασκόντων να μην επαναλαμβάνουν ένα θέμα που δίδαξαν πριν την πάροδο δυο ετών εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό στους φοιτητές μεγάλη ποικιλία θεμάτων και πολλαπλές δυνατότητες επιλογών.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί με βάση την διαφάνεια, την συλλογικότητα και το σεβασμό προς τις δημοκρατικές διαδικασίες και ότι προάγει και καλλιεργεί τις επιστήμες της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας, με συνέπεια και με υψηλά επιστημονικά κριτήρια.

Στην 25ετή και πλέον παρουσία του έχει απονέμει μέχρι σήμερα (2009) 875 πτυχία, 250 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδικευσης και έχει ονομάσει 50 διδάκτορες.

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου Ρεθύμνου περίπου 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία για θέματα όπως: πληροφορίες που αφορούν τις ημερομηνίες και τη διαδικασία των εγγραφών, επιλογή μαθημάτων, διαδικασία μετεγγραφών, σίτισης, στέγασης, έκδοση πιστοποιητικών, αναλυτικών βαθμολογιών, βιβλιαρίου, ιατρικής περίθαλψης κ.α.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟY ΤΜΗΜΑTOΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ (Tel): (+30)2831077337
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΑ (Fax): (+30)2831077338
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (Email): history@phl.uoc.gr
Ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών:
Δευτέρα -Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-13:00