Συνάδελφοι, ως ΠΑΣΠ Ρεθύμνου, στο θέμα της Σίτισης διεκδικήσαμε, ήδη από τον προηγούμενο Ιούλιο, που προέκυψε το πρόβλημα, και καταφέραμε και μέσα από τη Σύγκλητο και μέσα από την Επιτροπή Μέριμνας την αύξηση της χρηματοδότησης για την Σίτιση, ώστε να σιτιστεί, κατά το δυνατόν, ο ίδιος αριθμός φοιτητών με πέρυσι, που αυτή τη στιγμή φτάνουν τους περίπου 2000.


Το πρόβλημα, όμως, της σίτισης δεν είναι το μοναδικό. Αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα και στη στέγαση των φοιτητών, καθώς οι ανάγκες κάποιων οικογενειών είναι τέτοιες που οι αιτούντες έχουν αυξηθεί σημαντικά, λόγω της οικονομικής συγκυρίας.


Ως φοιτητές, με δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στο Πανεπιστήμιο, δεν πρέπει να μείνουμε αδρανείς αλλά να καταθέτουμε υλοποιήσιμες και ρεαλιστικές προτάσεις. Στη παρούσα συγκυρία  δεν μπορούμε να ασπαστούμε λογικές «κεκλεισμένων των θυρών», ζητάμε ένα ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ένα Πανεπιστήμιο όπου οι φοιτητές θα ενημερώνονται και θα συσπειρώνονται για να συνδιαμορφώσουν τις καταστάσεις.


Κυμαινόμενοι σ’ αυτό το πλαίσιο, ως ΠΑΣΠ Ρεθύμνου, περάσαμε από τους Συλλόγους φοιτητών Ρεθύμνου, ένα σύνολο προτάσεων τόσο για τη σίτιση όσο και για τη στέγαση και τη μεταφορά, το οποίο κατατέθηκε στη Σύγκλητο. Οι περισσότερες από αυτές τις προτάσεις μας, υπερψηφίστηκαν από εκείνη τη Συνεδρίαση του σώματος της Συγκλήτου και πιστοί πάντα στο ρόλο μας, μέσα στα όργανα συνδιοίκησης, και στις επόμενες δύο Συγκλήτους που ακολούθησαν καταθέσαμε τις απόψεις μας για τη Μέριμνα.

Σήμερα, συνάδελφοι συμφοιτητές καταθέτουμε τις προτάσεις μας, που είναι σφυρηλατημένες από φοιτητές προς φοιτητές.


Προτείνουμε:
-Συνάντηση των Συλλόγων φοιτητών του Ρεθύμνου με το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο του Ρεθύμνου και με άλλους τοπικούς φορείς και την Μητρόπολη Ρεθύμνου, προκειμένου να βρεθούν κάποια εστιατόρια μέσα στην πόλη, όπου οι φοιτητές, που δεν δικαιούνται δωρεάν κάρτα σίτισης, θα μπορούν να σιτίζονται με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
-Συνεχή δελτία τύπου για κατάδειξη των προβλημάτων της Μέριμνας γενικότερα, διότι τα προβλήματα του Πανεπιστημίου πρέπει να γνωστοποιούνται στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου.
-Λύση ή αναθεώρηση της Σύμβασης με τον «Γευσήνους» και αν αυτό δεν είναι εφικτό, μετά τη λήξη της Σύμβασης στο τέλος του 2013, προκήρυξη νέας αναδοχής με το ελάχιστο κόστος της μερίδας, στην οποία ο ανάδοχος θα εισπράττει μόνο όσες μερίδες καταναλώνονται με την χρήση του barcode.
-Εκπόνηση έρευνας για κτιριακές δομές, οι οποίες μπορούν νομικά να διατεθούν υπέρ της δωρεάν στέγασης των φοιτητών.