Πρόκειται για μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει: 

  • (α) Πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα
  • (β) Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και
  • (γ) Αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων

Η πρόσβαση στο σύστημα γίνεται στη διεύθυνση http://www.eudoxus.gr.

Πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς των χρηστών (username και password) θα ζητήσετε από τη γραμματεία του Τμήματός σας.