ΔΟΜΗ ΠΑΣΠ ΠΤΠΕ 2017-2018

Υπεύθυνος ΠΑΣΠ ΠΤΠΕ : Κυμπάρη Δώρα

Γραφείο Πόλης : Κόρδα Μαρία

ΔΟΜΗ ΠΑΣΠ ΠΤΠΕ 2014-2015

Υπεύθυνος ΠΑΣΠ Νηπιαγωγών: Καρατζάς Αντώνης

 

 

ΔΟΜΗ ΠΑΣΠ ΠΤΠΕ 2012-2013

Υπεύθυνος ΠΑΣΠ Νηπιαγωγών : Αλή Καδή