Εκτελεστικό όργανο της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Ρεθύμνου είναι το Γραφείο Πόλης το οποίο είναι 8-μελές και προϊσταται ο Γραμματέας. Το Γραφείο Πόλης έχει την ευθύνη των οργανωτικών και διαχειριστικών θεμάτων καθώς και την σύγκληση της ολομέλειας. Ακόμα αποτελείται και απο 9 Υπεύθυνους Τμημάτων.

Η δομή της ΠΑΣΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ για την χρονιά 2013-14

Γραμματέας : Λιναριτάκης Δημήτρης
Αναπληρωτής Γραμματέας : Μαραθιανός Χάρης
Γραφείο Πόλης Οικονομικού  : Ρινακάκη Ρούλα (Yπεύθυνη ταμείου)
Γραφείο Πόλης Ιστορικού : Παπαγεωργάκης Θύμιος
Γραφείο Πόλης Πολιτικού : Κουνδουράκη Βαγγελιώ (Yπεύθυνη αρχείου)
Γραφείο Πόλης ΦΚΣ : Γιάκου Μαρίσια
Γραφείο Πόλης Ψυχολογίας : Μπολαράκης Δημήτρης
Γραφείο Πόλης Κοινωνιολογίας : Κουκιάσα Ασημίνα
Γραφείο Πόλης Φιλολογίας: Μακράκης Βασίλης

 

Υπεύθυνοι ΠΑΣΠ σχολών

Υπεύθυνος ΠΑΣΠ Φιλοσοφικής σχολής: Παπαγεωργάκης Θύμιος
Υπεύθυνη σχολής ΠΑΣΠ Κοινωνικών Επιστημών: Κουτσούκου Αγγέλα
Υπεύθυνος σχολής ΠΑΣΠ Επιστημών Αγωγής: Καζαμίας Λευτέρης

 

 

Η δομή της ΠΑΣΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ για την χρονιά 2012-2013

Υπεύθυνοι Σχολών-Τμημάτων