Ανακοινώσεις   Φιλολογίας

Στην κατηγορία Φιλολογίας

Οι φοιτητές που περιμένουν βαθμολογία σε μάθημα του κ. Πασχάλη
και
παίρνουν πτυχίο τον Νοέμβριο του 2012
παρακαλούνται να ειδοποιήσουν ηλεκτρονικά την κ. Τζ. Αναργύρου
(anargirou@phl.uoc.gr) έως τις 10/10/2012.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις Φιλολογίας