Ανακοινώσεις   Ιστορίας Αρχαιολογίας

Στην κατηγορία Ιστορίας Αρχαιολογίας

Την 1η Αυγούστου 2012 κατατέθηκε στη βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με το οποίο πραγματοποιούνται τροποποιήσεις στο νόμο (Ν.4009/2011) της πρώην Υπουργού κ. Άννας Διαμαντοπούλου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όλες οι τροποποιήσεις αφορούν αποκλειστικά το διοικητικό μέρος του προηγούμενου νόμου αδιαφορώντας για το ακαδημαϊκό κομμάτι. Οι αλλαγές που προτείνονται αφορούν, ότι καθιστούσε το νόμο πρακτικά ανεφάρμοστο. Άρα στην πραγματικότητα το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε τροποποιήσεις που δεν αλλάζουν την ουσία του νόμου, αντίθετα διατηρούν τον αυταρχικό, ολιγαρχικό και επιχειρηματικό του χαρακτήρα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ:

Α. ΣΧΟΛΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ :

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού επιτρέπει την συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση, μεταβολή της έδρας καθώς και την ίδρυση Σχολών και Τμημάτων κατά τους εξής λόγους :

  • Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις Σχολές ή τα Τμήματα που λειτουργούν.
  • Όταν επιβάλλεται από το δυσανάλογα μεγάλο ή αντίστοιχα μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή μια Σχολή ή ένα Τμήμα αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία. Όταν είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας.

Β.ΟΡΓΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

Όσον αφορά την διαδικασία της εκλογής εξωτερικών μελών ή του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο, σε περίπτωση αποβεί άγονη, η διαδικασία επαναλαμβάνεται εντός 3 ημερών. Έπειτα από σειρά αποτυχημένων προσπαθειών επιλογής εκπροσώπου, το Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς την ανάδειξη τους. Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο Πρύτανης και σύμφωνα με τις δηώσεις του Υπουργού Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλου η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 25η Οκτώβρη.

Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΟΛΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

α) Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες της σχολής καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών.

β) . Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος (έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή).


Οι εκπρόσωποι των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των αντιστοίχων μελών τους. Για την εκπροσώπηση των φοιτητών εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 49 του παρόντος νόμου.

Ως ΠΑΣΠ Ιστορίας & Αρχαιολογίας έχουμε χαράξει μια σταθερή πορεία κόντρα σε όλα τα πειράματα που αφορούν το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε ενέργεια συγχώνευσης, κατάτμησης και κατάργησης Σχολών και Τμημάτων για  την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων με πρόφαση την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και απώτερο σκοπό την ενίσχυση των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και την υποβάθμιση των πτυχίων μας. Διαφωνούμε κάθετα με την εγκαθίδρυση του Συμβουλίου Διοίκησης όπως διατυπώνεται από το νόμο 4009/ 2011 διότι αποτελεί ένα όργανο αυταρχικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα ιδιότυπο καθεστώς διαρχίας μεταξύ Συγκλήτου και  Συμβουλίου. Αντίκτυπο αυτών είναι να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος , σύγχυση και μη διακριτός ρόλος εξουσιών και αρμοδιοτήτων. Τέλος δεν διαπραγματευόμαστε μειώσεις στη φοιτητική εκπροσώπηση. Η διαφθορά και διαπλοκή, χάριν των οποίων προβάλλεται η μείωση της, πιστεύουμε ότι χρειάζεται δυο πόλους στους οποίους τον κυρίαρχο ρολό κατέχουν οι καθηγητές. Επομένως, ζητάμε ισομερή κατανομή και αναλογική φοιτητική εκπροσώπηση.

Τίθεται το ερώτημα για την άποψη που εξέφρασε ο Υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος, ο οποίος δήλωσε δημόσια προσκεκλημένος στην εκπομπή της ΝΕΤ την 1η Αυγούστου 2012 ότι βάσει ιδεολογίας τάσσεται υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων αλλά θα στηρίξει το Δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου. Πώς γίνεται ο Υπουργός άλλα να πιστεύει και άλλα να κάνει; Ποιόν δουλεύει άραγε ο κ. Υπουργός; Μήπως αλήθεια η γνώση θέλουν να γίνει ταξική και να την απολαμβάνουν μόνο τα παιδιά των πλουσίων;

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, παρά τους δύσκολους καιρούς που διανύει η χώρα μας και το Πανεπιστήμιο, εμείς ως ΠΑΣΠ Ιστορίας & Αρχαιολογίας κρατάμε σταθερή και ακέραιη στάση αντιδρώντας σε  κάθε προσπάθεια κατάργησης του δημόσιου και δωρεάν Πανεπιστημίου καταβάλλοντας συνεχείς αγώνες για τον εξορθολογισμό του, την  αναβάθμιση των σπουδών και τη διοχέτευση γνώσεων, απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της χώρας και την αναβάθμιση της κοινωνίας.

ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ

ΠΑΣΠ Ι-Α

 

 

 

Επιστροφή στις ανακοινώσεις Ιστορίας Αρχαιολογίας