Ανακοινώσεις   Φιλολογίας

Στην κατηγορία Φιλολογίας

Παρακαλείστε θερμά όπως προσέχετε τι φωτογραφία αποστέλλετε
για την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα.
Σύμφωνα με το Υπουργείο θα πρέπει να είναι τύπου ταυτότητας (ευκρινείς),
σε ουδέτερο φόντο, χωρίς παρουσία τρίτων, χωρίς γυαλιά ηλίου κλπ κλπ…

Προσοχή. Κάποιες φωτογραφίες κρίνονται μη αποδεκτές.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις Φιλολογίας