Ανακοινώσεις   Φιλολογίας

Στην κατηγορία Φιλολογίας

Μετά από έλεγχο που έγινε από τον Εύδοξο διαπιστώθηκε ότι

οι φοιτητές παρακάτω πήραν σύγγραμμα για μάθημα που δεν δήλωσαν στο studentsweb.

Παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία (Τζίνα Αναργύρου 2831077303) και επιστρέψετε το βιβλίο

γιατί θα υπάρξουν κυρώσεις.


am ...........code ..................course_title
3585 ΒΙΣΑ606 Ο Ιουστινιανός Α' και η εποχή του
3622 ΚΕΛΦ261 Βωβός κινηματογράφος
3636 ΑΕΦΦ168 Αριστοφάνους Ιππής
3637 Α08Π01  Υ (πρώην Α06Π04) Διγλωσσία και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
3637 ΘΝΕΦ280 Η σκηνοθεσία στο ερωπαϊκό και στο νεοελληνικό θέατρο
3637 ΚΕΛΦ261 Βωβός κινηματογράφος
3648 ΒΙΣΑ606 Ο Ιουστινιανός Α' και η εποχή του
3665 ΒΥΦΦ010 Ανάγνωση επιλεγμένων βυζαντινών κειμένων
3665 ΑΕΦΦ168 Αριστοφάνους Ιππής
3665 ΛΑΦΦ250 Πετρώνιος
3719 ΒΙΣΑ606 Ο Ιουστινιανός Α' και η εποχή του
3735 ΒΙΣΑ606 Ο Ιουστινιανός Α' και η εποχή του
3749 Β02Π01  Υ Ψυχολογία του παιδιού
3768 Β02Π01  Υ Ψυχολογία του παιδιού
3770 ΒΙΣΑ606 Ο Ιουστινιανός Α' και η εποχή του
3779 Β02Π01  Υ Ψυχολογία του παιδιού
3789 Β02Π01  Υ Ψυχολογία του παιδιού
3795 Β02Π01  Υ Ψυχολογία του παιδιού
3795 Β05Π11 (πρώην Β03Π07) Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης: Δυσκολίες στη μάθησή της
3797 ΒΙΣΑ606 Ο Ιουστινιανός Α' και η εποχή του
3819 ΑΕΦΦ020 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία Β
3857 ΑΕΦΦ216 Πλάτων, Συμπόσιο
3913 ΚΕΛΦ261 Βωβός κινηματογράφος
3913 ΘΝΕΦ280 Η σκηνοθεσία στο ερωπαϊκό και στο νεοελληνικό θέατρο
3950 Α10Π04 Κράτος και εκπαίδευση
3963 Β03Π13  Υ (πρώην Δ01Π11 Υ) Μάθηση και διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής
3973 ΒΙΣΑ606 Ο Ιουστινιανός Α' και η εποχή του
3978 ΝΕΦΦ100 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία
4013 ΑΕΦΦ020 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία Β
4052 ΒΙΣΑ606 Ο Ιουστινιανός Α' και η εποχή του
4118 ΒΙΣΑ606 Ο Ιουστινιανός Α' και η εποχή του
4194 ΒΙΣΑ606 Ο Ιουστινιανός Α' και η εποχή του
4233 Β03Π13  Υ (πρώην Δ01Π11 Υ) Μάθηση και διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής
4340 Α14Π03 Η εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και τον κόσμο
4346 ΝΕΦΦ268 Γαλλική αφηγηματολογία
4514 ΒΙΣΑ606 Ο Ιουστινιανός Α' και η εποχή του
4540 ΝΕΦΦ173 Ελληνικό ερωτικό μυθιστόρημα (1900-1940)
4624 Ψ1103 Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές
4624 ΙΜΧΑ227 Η βόρεια Ιταλία κατά τον κεντρικό μεσαίωνα: από την κοινότητα στη δεσποτεία

Επιστροφή στις ανακοινώσεις Φιλολογίας