Ανακοινώσεις   Φιλοσοφικών & Κοιν. Σπουδών

Στην κατηγορία Φιλοσοφικών & Κοιν. Σπουδών

10/1/2012 - Αναβολή μαθημάτων κ. Παναγιωτόπουλου και αναπλήρωσή τους
Τα μαθήματα του κ. Παναγιωτόπουλου αναβάλλονται αυτή την εβδομάδα λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Αναπληρώσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξης:

ΚΚΑ100 - Τρίτη 9 Οκτωβρίου και ώρα 17.30 στο αμφιθέατρο Γ'

ΚΚΒ 415 - Τετάρτη 10 Οκτωβρίου και ώρα 11.30 στην  αίθουσα Σ1

Από τη Γραμματεία

Επιστροφή στις ανακοινώσεις Φιλοσοφικών & Κοιν. Σπουδών