Ανακοινώσεις   Φιλοσοφικών & Κοιν. Σπουδών

Στην κατηγορία Φιλοσοφικών & Κοιν. Σπουδών

10/2/2012 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν Ιστορίες απο το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, επειδή υπάρχει πρόβλημα με τα προσφερόμενα μαθήματα τα οποία είναι πολύ λίγα και δεν καλύπτουν τις ανάγκες του προγράμματος σπουδών μας, ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΩΔΙΚΩΝ. Αυτό ισχύει για όλους του φοιτητές του Τμήματός μας.

Από τη Γραμματεία 

Επιστροφή στις ανακοινώσεις Φιλοσοφικών & Κοιν. Σπουδών