Ανακοινώσεις   Π.Α.Σ.Π Ρεθύμνου

Στην κατηγορία Π.Α.Σ.Π Ρεθύμνου

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012 –13 η έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας γίνεται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας.

Η νέα ταυτότητα αντικαθιστά τη φοιτητική ταυτότητα που εξέδιδαν τα Τμήματα Μηχανογράφησης του Ιδρύματος και ισχύει και ως δελτίο ειδικού εισιτηρίου, για όσους δικαιούνται την παροχή αυτή.

Α. Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές Β’ έτους σπουδών και άνω μπορούν με τον κωδικό του Ευδόξου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, είτε έχουν κάνει χρήση αυτού, είτε όχι, να υποβάλουν την αίτηση έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας/ δελτίου ειδικού εισιτηρίου στην ιστοσελίδα
http://academicid.minedu.gov.gr/

Β. 1. Προπτυχιακοί φοιτητές Α’ έτους σπουδών
Πρώτο βήμα: Μεταβαίνουν στην ηλεκτρονική σελίδα http://myaccount.uoc.gr/ του Πανεπιστημίου Κρήτης (Υπηρεσίες καταλόγου – Σύστημα διαχείρισης λογαριασμού πρόσβασης) και ακολουθώντας τη διαδικασία του ενημερωτικού φυλλαδίου της Γραμματείας με τίτλο «Οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης» αποκτούν τον αποκαλούμενο κωδικό πρόσβασης.
Η παραπάνω υπηρεσία έχει ήδη ενεργοποιηθεί για όλα τα Τμήματα των Σχολών του Ρεθύμνου, καθώς και για το Τμήμα Χημείας, ενώ για τα υπόλοιπα θα ενεργοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου 2012.

Δεύτερο βήμα: Κάνουν χρήση του ανωτέρω κωδικού πρόσβασης για να υποβάλουν το αίτημα έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας/δελτίου ειδικού εισιτηρίου στην ιστοσελίδα http://academicid.minedu.gov.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα
http://academicid.minedu.gov.gr/

Β. 2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές Α’ έτους σπουδών
Θα ενημερωθούν για το χρόνο ενεργοποίησης του http://myaccount.uoc.gr/ για την απόκτηση του κωδικού πρόσβασης στην ιστοσελίδα http://academicid.minedu.gov.gr/
εντός του Οκτωβρίου.

Σημείωση 1: Η παραλαβή της ακαδημαϊκής ταυτότητας/δελτίου ειδικού εισιτηρίου γίνεται από συγκεκριμένα σημεία, κατόπιν ενημέρωσης του φοιτητή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω e-mail ή sms ή μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο πληροφοριακό σύστημα (δηλαδή του λογαριασμού που αποκτήθηκε μετά και το 2ο βήμα).

Σημείωση 2: Η Γραμματεία του οικείου τμήματος ελέγχει την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση του φοιτητή, ακριβώς όπως έκανε και για τον έλεγχο δελτίου ειδικού εισιτηρίου, και είτε εγκρίνει την αίτηση, είτε ενημερώνει το φοιτητή για την ανάγκη επανυποβολής της, λόγω διαπίστωσης ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις Π.Α.Σ.Π Ρεθύμνου