Ανακοινώσεις   Ψυχολογίας

Στην κατηγορία Ψυχολογίας

Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Εισαγωγή στη Φιλοσοφία περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
1.Τι είναι η Φιλοσοφία και ποια είναι η σχέση της με τις επιστήμες
2. Οριοθέτηση των εννοιών γνώση, συνείδηση, αυτοσυνείδηση
3. Κατευθύνσεις της Φιλοσοφίας στις χώρες της Αρχαίας Ανατολής (Κίνα, Ινδία)
4.Μετάβαση από το μύθο στο λόγο στην Αρχαία Ελλάδα
5. Σωκράτης. Κυνικοί φιλόσοφοι.
6. Φιλοσοφίες του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη
7. Φιλοσοφίες της αυτοσυνείδησης (Επίκουρος, Στωικισμός, σκεπτικισμός)
8. Φιλοσοφία της Αναγέννησης
9. Εμπειρισμός και ορθολογισμός
10. Διαφωτισμός
11. Γερμανική κλασσική Φιλοσοφία (Καντ, Χέγγελ). Μαρξισμός.
12.Φιλοσοφία της ζωής (Νίτσε, Σοπενχάουερ)
13. Υπαρξισμός 
14. Κρίση της κοινωνικής συνείδησης και μεταμοντερνισμός
15. Η θεωρία περί «κοινωνία της γνώσης» και οι κριτικές που έχει δεχθεί

Βιβλιογραφία
Βαζιούλιν, Β.(2004). Λογική της Ιστορίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Δελλής, Ι.(2002). Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Δελλής, Ι. (2005). Φιλοσοφική Συμβουλευτική. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Θεοδωρίδης, Χ. (1982). Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. Αθήνα: Βιβλιοπ. «Εστίας».
Παυλίδη, Π. (2012). Η γνώση στη διαλεκτική της κοινωνικής εξέλιξης. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Russ, J. (2005). Η περιπέτεια της ευρωπαϊκής σκέψης. Αθήνα: Τυπωθείτω.

2. Η νέα εκδοχή διαφανειών  του μαθήματος υπάρχει στον παρακάτω ιστότοπο:
ftp://ftp.soc.uoc.gr/Psycho/Dafermos/

Μ.Δαφέρμος
 

Επιστροφή στις ανακοινώσεις Ψυχολογίας