Ανακοινώσεις   Φιλολογίας

Στην κατηγορία Φιλολογίας

 

Η αλλαγή του κ. Παναγιωτάκη θα

ισχύσει από την ερχόμενη

εβδομάδα 8/10/2012 μέχρι τέλος

εξαμήνου

Τμήμα Φιλολογίας

Ωρολόγιο Πρόγραμμα - XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013
ενημερώθηκε   2/10/2012
Ώρες Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Τ Ρ Ι Τ Η  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η
8:30-11:30   ΓΛΩΦ111/211 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - 1 -  
       
11:30-2:30 ΓΛΩΦ100 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ - B - ΝΕΦΦ323 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ - 8 - ΑΓΓΦ (Α) ΓΕΝΑΡΑΚΗ - Β -
    ΑΕΦΦ100 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ - Β -  
    ΓΛΩΦ340 ΚΑΠΠΑ - 3 -  
2:30-5:30 ΛΑΦΦ010 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ - Γ - ΒΥΦΦ100 ΔΕΤΟΡΑΚΗ - Α - ΛΑΦΦ010 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ - Α -
  ΛΑΦΦ306 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ - 2 - ΑΕΦΦ255 ΣΠΑΘΑΡΑΣ - Β - ΚΠΑΦ158 ΜΗΝΗ - 3 -
    ΛΑΦΦ181 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ - 7 - ΑΕΦΦ010 ΣΠΑΘΑΡΑΣ - Γ -
      ΑΓΓΦ ΕΝΙΣΧ. ΓΕΝΑΡΑΚΗ - 8 -
5:30-8:30 ΝΕΦΦ128 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ - Α - ΝΕΦΦ346 ΝΑΤΣΙΝΑ - 8 - ΑΕΦΦ330 ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ - 4 -
  ΓΛΩΦ147 ΚΑΠΠΑ - 3 - ΑΕΦΦ170  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ - Β - ΘΝΕΦ203 ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ - 3 -
  ΓΛΩΦ109 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - 1 - ΘΝΕΦ266 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΥ - 3 -  
       
       
Ώρες ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
8:30-11:30 ΑΕΦΦ104 ΚΑΒΟΥΛΑΚΗ - Γ  - ΑΕΦΦ010 ΚΑΒΟΥΛΑΚΗ - 5 -  
    ΙΤΑΦ ΕΝΙΣΧ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ -ΓΡ.ΔΙΔ-  
11:30-2:30 ΑΕΦΦ010 ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ - 3 - ΓΛΩΦ175 ΚΑΤΣΙΜΑΛΗ - Α -  
  ΝΕΦΦ250 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ - Β - ΝΕΦΦ380 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - 4 -  
  ΙΤΑΦ030 ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ - 9 -    
  ΛΑΦΦ102 ΠΑΣΧΑΛΗΣ - Α -    
2:30-5:30 ΝΕΦΦ207/291 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Γ -    
  ΑΓΓΦ ( C) ΓΕΝΑΡΑΚΗ - Β -    
  ΙΤΑΦ010 ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ - 9 -    
  ΘΝΕΦ366 ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ - 3 -    
5:30-8:30 ΝΕΦΦ233 ΝΑΤΣΙΝΑ - Β -    
 
 
 

 

Επιστροφή στις ανακοινώσεις Φιλολογίας