Ανακοινώσεις   Φιλολογίας

Στην κατηγορία Φιλολογίας

Τα μαθήματα της κ. Ξεπαπαδάκου
Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου Ι και
Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Θεατρολογικής Έρευνας
δεν θα πραγματοποιηθούν στις 2 & 3 Οκτωβρίου,
λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.
Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν προσεχώς
μετά από συνεννόηση με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις Φιλολογίας