Ανακοινώσεις   Οικονομικών Επιστημών

Στην κατηγορία Οικονομικών Επιστημών

Παρακαλούνται οι φοιτητές/-τριες που αναμένουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2018

να ενημερώσουν σχετικά τη Γραμματεία έως και την Κυριακή 23/9/2018, στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@econ.soc.uoc.gr,

στο οποίο θα πρέπει να αναφέρουν σε ποια μαθήματα  εξετάστηκαν τελικά κατά τη διάρκεια της εξεταστικής Σεπτεμβρίου.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις Οικονομικών Επιστημών