Ανακοινώσεις   Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπ.

Στην κατηγορία Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπ.

ΔΕΥΤΕΡΑ (03/09/2018)
11:30-14:30 ΕΠΑ 302: Παιδαγωγική Ψυχολογία Μ. Πουρκός (Δ3)

ΤΡΙΤΗ (04/09/2018)
8:30-11:30 ΕΠΑ 505: Ελληνική Ιστορία: Η κλασσική εποχή Α. Στραταριδάκη (Γ2)
11:30-14:30 ΕΠΑ 207: Η Ιστορία στην Προσχολική Εκπαίδευση (Γ2)
11:30-14:30 ΕΠΑ 333: Σώμα, Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας και Εναλλακτικές- Βιωματικές Ψυχοπαιδαγωγικές διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης Μ. Πουρκός (Β1-15)
17:30-20:30 ΕΠΑ 604: Αξιολόγηση και μετρήσεις στην προσχολική αγωγή Β. Γραμματικόπουλος (Γ2)

ΤΕΤΑΡΤΗ (05/09)
8:30-11:30 ΕΠΑ 601:Μεθοδολογία της Ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας Ι Γ. Μανωλίτσης (Δ3)
11:30-14:30 ΕΠΑ 605:Στατιστική στην εκπαίδευση ΙΙ Μ. Λιναρδάκης (Γ2)
14:30-17:30 ΕΠΑ 602: Στατιστική στην Εκπαίδευση Ι Μ. Λιναρδάκης (Διατμηματικό Εργαστήριο Στατιστικής και Πληροοφορικής)
11:30-17:30 ΕΠΑ 204: Διδακτικές προσεγγίσεις ψυχοκινητικής αγωγής Κ. Τρούλη (Προφορικά στην αίθουσα σεμιναρίων Ι)
17:30-20:30 ΕΠΑ 110: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Β. Γραμματικόπουλος (Γ2)
ΕΠΑ 112: Φυσική και ψυχοκινητική αγωγή Κ. Τρούλη (Προφορικά στην αίθουσα σεμιναρίων Ι)

ΠΕΜΠΤΗ (06/09)
11:30-14:30 ΕΠΑ 104: Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Δ. Κοντογιάννη (Δ7)
11:30-14:30 ΕΠΑ 703: Εικαστική Αγωγή Ι & ΕΠΑ 708: Ιστορία Τέχνης και εφαρμογές Α. Τσουπάκης (Αιθ. Καλλιτεχνικών)
17:30-20:30 ΕΠΑ 403: Εφαρμογές πολυμέσων στην εκπαίδευση Στ. Παπαδάκης (Γ2)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (07/09)
11:30-14:30 ΕΠΑ 704: Φυσική αγωγή νηπίων Ι & ΕΠΑ 710: Φυσική αγωγή νηπίων ΙΙ Δ. Ανυφαντάκης (Γυμναστήριο)
17:30-20:30 ΕΠΑ 117: Ψυχοπαιδαγωγική του αναδυόμενου γραπτού λόγου Ι. Γρηγοράκης (Γ2)
ΕΠΑ 711: Φυσική Αγωγή Νηπίων ΙΙΙ Ε. Σπανάκη (Γυμναστήριο)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ (10/09)
8:30-11:30 ΕΠΑ 102: Γενική Διδακτική Μεθοδολογία Μ. Κρέζα (Δ7-Δ6)
11:30-14:30 ΕΠΑ 202:Μαθηματικές έννοιες στην προσχολική εκπαίδευση Αικ. Κορνηλάκη (Δ7-Γ2)
14:30-17:30 ΕΠΑ 306: Ψυχολογία της Προσχολικής εκπαίδευσης Αικ. Κορνηλάκη (Δ7)
17:30-20:30 ΕΠΑ 121: Σύγχρονες τάσεις και παιδαγωγικά συστήματα προσχολικής αγωγής Μ. Αμπαρτζάκη (Προφορικά στο γραφείο της)

ΤΡΙΤΗ (11/09)
14:30-17:30 ΕΠΑ 105: Διδακτική Μεθοδολογία Προσχολικής Εκπαίδευσης Ε. Γουργιώτου (Δ7)
17:30-20:30 ΕΠΑ 113: Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο: Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και διδακτικές πρακτικές Ε. Γουργιώτου (Δ7)

ΤΕΤΑΡΤΗ (12/09)
8:30-11:30 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 100-101 Π. Μανιά (Γ2)
11:30-14:30 ΕΠΑ 701: Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων Ι & ΕΠΑ 702: Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων ΙΙ & ΕΠΑ 706: Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων ΙV Δ. Αντωνακάκης (Αίθουσα Μουσικής)
14:30-17:30 ΕΠΑ 201: Προφορικός και Γραπτός Λόγος παιδιών προσχολικής ηλικίας Ε. Τάφα (Δ7)
ΕΠΑ 111: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης & ΕΠΑ 120: Οικονομία και προγραμματισμός στην εκπαίδευση & ΕΠΑ 134: Αρχές ηγεσίας στην εκπαίδευση Ε. Αργυροπούλου (Γ2)
ΕΠΑ 130: Διδασκαλία μέσω τέχνης Μ. Σωτηροπούλου (Προφορικά στο Εργαστήριο Μουσικής και ψυχοκινητικής αγωγής)
17:30-20:30 ΕΠΑ 401: Πληροφορική στην Εκπαίδευση Ι Ν. Ζαράνης (Εργ. Πληροφορικής)

ΠΕΜΠΤΗ (13/09)
8:30-11:30 ΕΠΑ 203: Διδακτικές Προσεγγίσεις αισθητικής αγωγής Μ. Σωτηροπούλου (Δ2Β-ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΜΠΙΤΣΗ)
11:30-14:30 ΕΠΑ 205: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση Μ. Καλογιαννάκης (Γ2)
 ΕΠΑ 310: Προληπτικά –παρεμβατικά προγράμματα στην εκπαίδευση –Ψυχική Ανθεκτικότητα Α. Ματσόπουλος (Δ7)
14:30-17:30 ΕΠΑ 309: Σχολική Ψυχολογία (Γ2)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (14/09)
10:00-11:00 ΕΠΑ 701: Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων Ι & ΕΠΑ 702: Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων ΙΙ Σ. Ζερβουδάκης (Αιθ. Μουσικής)
11:30-14:30 ΕΠΑ 706: Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων ΙV (Γ2)
11:30-14:30   ΕΠΑ 508: Ελληνική Φιλολογία και θεατρική παιδεία Α. Φουντουλάκης (Δ7)

ΔΕΥΤΕΡΑ (17/09)
8:30-11:30 ΕΠΑ 334: Γλωσσικός κώδικας και κοινωνική διαστρωμάτωση Μ. Τζακώστα (Γ2)
11:30-14:30 ΕΠΑ 303: Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας Μ. Κυπριωτάκη (Δ3)
14:30-17:30 ΕΠΑ 307: Αναπτυξιακή Ψυχολογία βρεφών και νηπίων Μ. Μαρκοδημητράκη (Δ7)

ΤΡΙΤΗ (18/09)
8:30-11:30 ΕΠΑ 114: Γλωσσική ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού της προσχολικής ηλικίας Μ. Τζακώστα (Δ7)
11:30-14:30 ΕΠΑ 308: Ψυχοπαιδαγωγική του πρώιμου παιδικού αυτισμού Μ. Κυπριωτάκη (Δ7)
14:30-17:30 ΕΠΑ 301: Αναπτυξιακή ψυχολογία Μ. Μαρκοδημητράκη (Δ7)

ΤΕΤΑΡΤΗ (19/09)
8:30-11:30 ΕΠΑ 333: Γλωσσικές Διαταραχές Μ. Τζακώστα (Δ7)
11:30-14:30 ΕΠΑ 501: Νεοελληνική γλώσσα Ι: Ιστορική Εξέλιξη-Γραμματεία Α. Φουντουλάκης (Δ3)

ΠΕΜΠΤΗ (20/09)
8:30-11:30 ΕΠΑ 503: Παιδική Λογοτεχνία Μ. Καραΐσκου (Δ7)
11:30-14:30 ΕΠΑ 135: Μουσειακή Αγωγή Σ. Τρούλη (Γ2)
14:30-17:30 ΕΠΑ 103: Προσχολική Παιδαγωγική Μ. Αμπαρτζάκη (Διατμηματικό Εργαστήριο Στατιστικής και Πληροοφορικής)
17:30-20:30 ΕΠΑ 108: Ιστορία της Εκπαίδευσης Σ. Χατζηστεφανίδου (Δ7)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/9
8:30-11:30 ΕΠΑ 504: Νεοελληνική Φιλολογία: Πεζογραφία και μικρό παιδί Μ. Καραΐσκου (Δ7)
17:30-20:30 ΕΠΑ 101: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Σ. Χατζηστεφανίδου (Δ7)

 

Επιστροφή στις ανακοινώσεις Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπ.