Ανακοινώσεις   Πολιτικής Επιστήμης

Στην κατηγορία Πολιτικής Επιστήμης

Η πρώτη διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος Διοικητική Επιστήμη (ΥΕΠ ΔΕΠΠ 423) αντί της Τρίτης 2 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, 14:30 – 17:30 στην αίθουσα ΠΕ.
Η πρώτη διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος Οικονομική Ανάλυση Ι (ΥΕΠ ΟΙΚΠ 425) αντί της Τετάρτης 3 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, 17:30 – 20:30 στην αίθουσα ΠΕ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις Πολιτικής Επιστήμης