Ανακοινώσεις Φιλολογίας

Όσες/όσοι φοιτήτριες/φοιτητές ενδιαφέρονται να δουν το γραπτό τους στο ΒΥΦΦ 126 κ. Ζερβουδάκη μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο της διδάσκουσας την Πέμπτη 3.30-5.30.

Διαβάστε Περισσότερα
Όσες/όσοι φοιτήτριες/φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο της κ. Ζερβουδάκη, ΒΥΦΦ 369, παρακαλούνται, στην πρώτη συνάντηση, να έχουν μαζί τους μια εκτύπωση του καταλόγου των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία. Στο σεμινάριο θα προσφερθούν 13 θέσεις σε φοιτητές μεγαλύτερων ετών (5ο και εξής) και 12 σε φοιτητές του 3ου και 4ου έτους, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει. Προαπαιτούμενη εκτός των υποχρεωτικών μαθημάτων (θεματογραφία και ΒΥΦΦ 100) θεωρείται να έχουν περάσει παράδοση υμνογραφίας -κατά προτίμηση σχετική με το υμνογραφικό είδος του κανόνα.

Διαβάστε Περισσότερα
Όσες/όσοι φοιτήτριες/φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο του κ. Δημητρακάκη "Λογοτεχνία και Ρητορική" παρακαλούνται, στην πρώτη συνάντηση, να έχουν μαζί τους μια εκτύπωση του καταλόγου των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία. Στο σεμινάριο θα προσφερθούν 13 θέσεις σε φοιτητές μεγαλύτερων ετών (5ο και εξής) και 12 σε φοιτητές του 3ου και 4ου έτους, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει. Φοιτητές που έχουν εγκαταλείψει σεμινάρια του προηγούμενου εξαμήνου δεν θα γίνουν δεκτοί.

Διαβάστε Περισσότερα