Ανακοινώσεις Φιλολογίας

Υστερα από συνάντηση με την κα Καστρινάκη μας πληροφόρησε ότι θα δωθεί εμβόλιμη μάλλον στα ΝΕΦΦ100, ΛΑΦΦ015, ΓΛΩΦ165, ΓΛΩΦ102 σε φοιτητές από 5ο έτος και πάνω, όπως ορίζει και ο νόμος. Το ΛΑΦΦ100 δεν θα δοθεί (δεν γνωρίζω αν γίνει κάποια εξαίρεση στους φοιτητές που χρωστούν μόνο αυτό το μάθημα). Τα μικρότερα έτη μάλλον δεν θα έχουν εμβόλιμη.
Ως εκπρόσωποι Πασπ Φιλολογίας προτείναμε στην Πρόεδρο του τμήματος κα Καστρινάκη να δοθεί εμβόλιμη εξεταστική σε όλα τα μαθήματα του προηγούμενου εαρινού εξαμήνου και όχι μονο στα υπόχρεωτικά μαθήματα, σε φοιτητές τουλάχιστον απο 4ο έτος και πάνω. Για τα μικρότερα έτη δεν θα γίνει μάλλον συζήτηση γιατί δεν τους καλύπτει ο νόμος. Η συνέλευση των καθηγητών της Φιλολογίας είναι στις 13/01, όπου θα ξέρουμε και περισσότερα. 

Διαβάστε Περισσότερα
Παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016.

Διαβάστε Περισσότερα
Το σημερινό μάθημα (22/12/2015) του ΓΛΩΦ100 (κας Τσακάλη) δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα υπάρξει αναπλήρωση στο νέο έτος κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές. 

        
        Από τη Γραμματεία
 

Διαβάστε Περισσότερα
To μάθημα ΒΥΦΦ100 θα γίνει κανονικά τη Δευτέρα 21/12/2015. Επίσης η συνάντηση την Τετάρτη 13/1/2016 θα γίνει στις 9:30-11:30 στο αμφιθέατρο Β΄.

Διαβάστε Περισσότερα