Ανακοινώσεις Φιλολογίας

(αφορά μόνο τους φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας)

Επειδή προέκυψαν αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος από το Aκαδ. Έτος 2013-14 και η Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία 010 & 020 και η Λατινική Θεματογραφία 010 & 020 δεν θα προσφερθούν ξανά ανακοινώνεται στους φοιτητές 2ου και μεγαλύτερου έτους ότι:

- Όποιος οφείλει μία από τις δύο θεματογραφίες 010 ή 020 (ΑΕΦΦ ή ΛΑΦΦ) πρέπει να πάρει την αντίστοιχη θεματογραφία 015
- Όποιος οφείλει και τις δύο θεματογραφίες (010 και 020) στα ΑΕΦΦ ή ΛΑΦΦ τότε είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει τη Θεματογραφία 015 και μία παράδοση πεζογραφίας της αντίστοιχης Γραμματείας (ΑΕΦΦ ή ΛΑΦΦ).


Φοιτητές άλλων Τμημάτων θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία τους ή στους ακαδ. σύμβουλους του Τμήματος που ανήκουν.

Διαβάστε Περισσότερα
(δεν περιλαμβάνονται στη λίστα που έχει ήδη ανακοινωθεί)

Διαβάστε Περισσότερα
Επειδή προέκυψαν αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος από το Aκαδ. Έτος 2013-14 και η Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία 010 & 020 και η Λατινική Θεματογραφία 010 & 020 δεν θα προσφερθούν ξανά ανακοινώνεται στους φοιτητές 2ου και μεγαλύτερου έτους ότι:

- Όποιος οφείλει μία από τις δύο θεματογραφίες 010 ή 020 (ΑΕΦΦ ή ΛΑΦΦ) πρέπει να πάρει την αντίστοιχη θεματογραφία 015
- Όποιος οφείλει και τις δύο θεματογραφίες (010 και 020) στα ΑΕΦΦ ή ΛΑΦΦ τότε είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει τη Θεματογραφία 015 και μία παράδοση πεζογραφίας της αντίστοιχης Γραμματείας (ΑΕΦΦ ή ΛΑΦΦ).

Περισσότερες διευκρινίσεις από Σεπτέμβριο.

Διαβάστε Περισσότερα