Ανακοινώσεις Φιλολογίας

Σάββατο 3/11/12, 8.30-11.30  το ΑΕΦΦ 010 Αμφ. Γ

Διαβάστε Περισσότερα
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα
Τμήμα Φιλολογίας
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013
 
Ώρες Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Τ Ρ Ι Τ Η  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η
8:30-11:30 ΑΕΦΦ010 ΣΠΑΘΑΡΑΣ - Γ - ΓΛΩΦ111/211 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - 1 - ΝΕΦΦ291 ΔΑΣΚΑΛΑ -  5  -
    ΓΑΛΦ030 ΒΙΤΩΡΟΥ - 9 -  
    ΑΕΦΦ010 ΠΕΤΡΑΚΗ - Γ -  
11:30-2:30 ΓΛΩΦ100 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ - B - ΝΕΦΦ323 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ - 8 - ΑΓΓΦ (C 010) (Μ-Ω)ΓΕΝΑΡΑΚΗ - Β -
  ΑΕΦΦ186 ΠΕΤΡΑΚΗ - 3 -  ΑΕΦΦ100 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ - Β - ΛΑΦΦ010 ΛΑΔΙΑΝΟΥ - Γ -
    ΓΛΩΦ340 ΚΑΠΠΑ - 3 - ΘΝΕΦ155 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ - 1 -
2:30-5:30 ΛΑΦΦ010 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ - Γ - ΒΥΦΦ100 ΔΕΤΟΡΑΚΗ - Α - ΚΠΑΦ158 ΜΗΝΗ - 3 -
  ΛΑΦΦ306 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ - 2 - ΑΕΦΦ255 ΣΠΑΘΑΡΑΣ - Β - ΑΓΓΦ(D 20-30-40(Μ-Ω) ΓΕΝΑΡΑΚΗ - Γ  -
  ΑΓΓΦ020-030-040(Α-Λ) ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ - 3 - ΛΑΦΦ181 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ - 7 - ΑΓΓΦ010(Α-Λ) ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ - Α -
    ΘΠΑΦ325 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ - 3 - ΙΣΠΦ010 ΡΟΧΑΣ - 9 -
5:30-8:30 ΝΕΦΦ128 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ - Α - ΝΕΦΦ346 ΝΑΤΣΙΝΑ - 8 - ΑΕΦΦ010 ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ - Β -
  ΓΛΩΦ147 ΚΑΠΠΑ - 3 - ΑΕΦΦ170  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ - Β - ΘΝΕΦ203 ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ - 3 -
  ΓΛΩΦ109 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - 1 - ΘΝΕΦ266 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΥ - Γ - ΒΥΦΦ126 ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ - 7 -
  ΤΟΥΦ030 ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ - 57 -    
  ΝΕΦΦ387 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ - 8 -    
       
Ώρες ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
8:30-11:30 ΑΕΦΦ010 ΚΑΒΟΥΛΑΚΗ - Γ  - ΑΕΦΦ104 ΚΑΒΟΥΛΑΚΗ - Γ -  
  ΓΑΛΦ010 ΒΙΤΩΡΟΥ - 9 - ΙΤΑΦ ΕΝΙΣΧ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ -ΓΡ.ΔΙΔ-  
11:30-2:30 ΑΕΦΦ330 ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ - 4 - ΓΛΩΦ175 ΚΑΤΣΙΜΑΛΗ - Α -  
  ΝΕΦΦ250 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ - Γ - ΝΕΦΦ380 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - 10 -  
  ΒΥΦΦ311 ΔΕΤΟΡΑΚΗ - 12 -    
  ΑΓΓΦ ΕΝΙΣΧ. ΓΕΝΑΡΑΚΗ -ΓΡ.ΔΙΔ - (37)    
  ΙΤΑΦ030 ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ - 9 -    
  ΛΑΦΦ102 ΠΑΣΧΑΛΗΣ - Α -    
2:30-5:30 ΝΕΦΦ207 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Γ - ΓΛΩΦ341 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ - αιθ. Η/Υ -  
  ΙΣΠΦ030 ΡΟΧΑΣ - 11 -    
  ΓΛΩΦ146 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ - 1 -    
  ΤΟΥΦ010 ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ - 57 -    
  ΑΓΓΦ(030-040)(M-Ω) ΓΕΝΑΡΑΚΗ - Β -    
  ΙΤΑΦ010 ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΥ - 9 -    
  ΘΝΕΦ366/ΝΕΦΦ362 ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ - 3 -    
5:30-8:30 ΝΕΦΦ233 ΝΑΤΣΙΝΑ - Β -    
 

Διαβάστε Περισσότερα