Ανακοινώσεις Φιλολογίας

Πέμπτη 4/02/2016 ΛΑΦΦ015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ (μαζί με το μάθημα του κ. Σπαθάρα) 11.30-14.30 ΑΜΦ. Γ

Σάββατο 6/2/2016 ΝΕΦΦ100 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ (μαζί με το ΝΕΦΦ159) 8.30-11.30 -ΑΒΓ357-

Δευτέρα 8/2/2016 ΓΛΩΦ165 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (μαζί με το ΓΛΩΦ111) 2.30-5.30 ΑΜΦ. Α

Τρίτη 9/2/2016 ΓΛΩΦ102 ΚΑΠΠΑ (μαζί με το ΓΛΩΦ153) 8.30-11.30 ΑΜΦ. Β

Τρίτη 9/2/2016 ΒΥΦΦ129 ΔΕΤΟΡΑΚΗ (μαζί με το ΒΥΦΦ197) 11.30-2.30 ΑΜΦ. ΑΒΓ

Διαβάστε Περισσότερα
Οι δηλώσεις για τα μαθήματα που θα εξεταστούν εμβόλιμα θα αρχίσουν από αύριο 15/1/20167 έως και 17/1/2016 (η προθεσμία είναι αυστηρή).

Διαβάστε Περισσότερα
Υστερα από συνάντηση με την κα Καστρινάκη μας πληροφόρησε ότι θα δωθεί εμβόλιμη μάλλον στα ΝΕΦΦ100, ΛΑΦΦ015, ΓΛΩΦ165, ΓΛΩΦ102 σε φοιτητές από 5ο έτος και πάνω, όπως ορίζει και ο νόμος. Το ΛΑΦΦ100 δεν θα δοθεί (δεν γνωρίζω αν γίνει κάποια εξαίρεση στους φοιτητές που χρωστούν μόνο αυτό το μάθημα). Τα μικρότερα έτη μάλλον δεν θα έχουν εμβόλιμη.
Ως εκπρόσωποι Πασπ Φιλολογίας προτείναμε στην Πρόεδρο του τμήματος κα Καστρινάκη να δοθεί εμβόλιμη εξεταστική σε όλα τα μαθήματα του προηγούμενου εαρινού εξαμήνου και όχι μονο στα υπόχρεωτικά μαθήματα, σε φοιτητές τουλάχιστον απο 4ο έτος και πάνω. Για τα μικρότερα έτη δεν θα γίνει μάλλον συζήτηση γιατί δεν τους καλύπτει ο νόμος. Η συνέλευση των καθηγητών της Φιλολογίας είναι στις 13/01, όπου θα ξέρουμε και περισσότερα. 

Διαβάστε Περισσότερα