Ανακοινώσεις Ιστορίας Αρχαιολογίας

- Εύδοξος, έναρξη διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2015-2016, 22/3-20/5/16 οι δηλώσεις συγγραμμάτων: 22/3-22/4/16

Διαβάστε Περισσότερα
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ AΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ, ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2016 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΣΕ ΡΕΘΥΜΝΟ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΧΑΝΙΑ (ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ).

Διαβάστε Περισσότερα
Στο σεμινάριο ΙΜΧ 331 μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 25 φοιτητές. Η επιλογή των 25 αυτών φοιτητών θα γίνει την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου ώρα 10:00 καο Αίθουσα 3, αποκλειστικά μεταξύ των παρόντων, ως εξής:

·         Οι 25 διαθέσιμες θέσεις θα κατανεμηθούν ως προς το εξάμηνο σπουδών των φοιτητών με τον ακόλουθο τρόπο: 9 φοιτητές του 9ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου σπουδών· 9 φοιτητές του 7ου εξαμήνου σπουδών· 5 φοιτητές του 5ου εξαμήνου σπουδών· 2 φοιτητές του 3ου εξαμήνου σπουδών.
·         Το πρώτο κριτήριο επιλογής θα είναι ο αριθμός των παραδόσεων (όχι σεμιναρίων) Ιστορίας Μέσων Χρόνων (κωδικός ΙΜΧ) που οι φοιτητές θα έχουν παρακολουθήσει και περάσει. Για να είναι επιλέξιμοι, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον δύο παραδόσεις ΙΜΧ.
·         Μεταξύ των φοιτητών που θα πληρούν αυτό το κριτήριο, η επιλογή θα γίνει σε δυο στάδια:
¨     Στο πρώτο στάδιο, μεγαλύτερο βάρος θα έχει ο συνολικός αριθμός παραδόσεων ΙΜΧ που θα έχουν περάσει οι φοιτητές. Σε αυτό το στάδιο θα επιλεγούν 4 φοιτητές του 9ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, 4 του 7ου εξαμήνου, 2 του 5ου και, στην περίπτωση που υπάρχει φοιτητής του 3ου εξαμήνου που έχει περάσει πάνω από δύο παραδόσεις ΙΜΧ, μια θέση φοιτητή από αυτό το εξάμηνο. Θα επιλεγούν οι φοιτητές που θα έχουν περάσει τις περισσότερες παραδόσεις ΙΜΧ, κατά προτίμηση πάνω από δύο· αν υπάρχουν περισσότεροι φοιτητές από ό,τι οι διαθέσιμες θέσεις σε κάθε κατηγορία που θα έχουν περάσει τον ίδιο αριθμό παραδόσεων, τότε θα επιλεγούν οι φοιτητές με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας σε αυτές τις παραδόσεις· αν υπάρχουν φοιτητές με τον ίδιο αριθμό παραδόσεων και τον ίδιο μέσο όρο βαθμολογίας, θα γίνει κλήρωση.
¨     Στο δεύτερο στάδιο, μεγαλύτερο βάρος θα έχει ο μέσος όρος βαθμολογίας των φοιτητών στις παραδόσεις ΙΜΧ. Σε αυτό το στάδιο θα επιλεγούν 5 φοιτητές του 9ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, 5 του 7ου, 3 του 5ου και 1 ή 2 του 3ου. Οι φοιτητές αυτοί θα είναι εκείνοι που θα έχουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στις παραδόσεις ΙΜΧ που θα έχουν περάσει. Αν υπάρχουν φοιτητές με τον ίδιο μέσο όρο και ο αριθμός τους ξεπερνά τις διαθέσιμες θέσεις, θα γίνει κλήρωση.

Για να γίνει η επιλογή, οι φοιτητές που θα προσέλθουν στο πρώτο μάθημα πρέπει να έχουν μαζί τους εκτυπωμένο το απόσπασμα από την αναλυτική βαθμολογία τους στο οποίο φαίνονται οι παραδόσεις Ιστορίας Μέσων Χρόνων (κωδικός ΙΜΧ) που έχουν περάσει και οι αντίστοιχοι βαθμοί τους.

Διαβάστε Περισσότερα
ΙΜΧ 273, Κρατική συγκρότηση και κοινωνική εξέλιξη στη δυτική Ευρώπη: το παράδειγμα της Γαλλίας και της Αγγλίας, 1000-1300 (ΠΑΡΑΔΟΣΗ): ΔΕΥΤΕΡΑ 11:30-2:30, ΑΙΘΟΥΣΑ Β

Διαβάστε Περισσότερα