Ανακοινώσεις Π.Α.Σ.Π Ρεθύμνου

Έγγραφη εντολή απέστειλε ο υπουργός Παιδείας προς τους Πρυτάνεις και προέδρους των ΤΕΙ να μεριμνήσουν άμεσα, στο πλαίσιο ευθύνης τους, για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εγγραφών.

Διαβάστε Περισσότερα
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 25
Σεπτεμβρίου 2013 για να εξετάσει τα ζητήματα που προκαλεί η διαθεσιμότητα 49
διοικητικών υπαλλήλων και η γενικότερη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο Πρύτανης ενημέρωσε τα μέλη της
Συγκλήτου για τις συναντήσεις με τις Πρυτανικές Αρχές των άλλων 7 ΑΕΙ που πλήττονται
από το μέτρο της διαθεσιμότητας και τις επαφές με πολιτικούς αρχηγούς.

Διαβάστε Περισσότερα